Christine Engström
Energiarbetare

Healing, regression,
hypnosterapi, hypnos och
suggestionsterapi i Stockholm

0708 510 834

Välkommen att utforska ditt inre för att upptäcka dina förmågor och gåvor

Med kraftfulla behandlingsmetoder hjälper jag dig att släppa blockeringar, undertryckta känslor från oarbetade händelser/minnen och instängda energier från det här livet eller från tidigare liv. Genom att bearbeta och släppa blockeringar, undertryckta känslor och minnen kommer det att hjälpa dig att se djupare på vem du är och det ger dig en ökad självkännedom samt en inre frid.

Jag ser varje person som unik och vägleder dig till att öppna upp dörren till själen där den personliga och unika resan mot frihet och framgång kan börja, så du kan leva ditt liv fullt ut utan begränsningar.

Vill du frigöra dig från det som stoppar dig från att leva ditt liv fullt ut?

Hypnosterapi och regressionsterapi/ tidigare liv terapi används för att uppenbara orsakerna till emotionella problem, som kan yttra sig i form av dåligt självförtroende, fobier, migrän, ångest mm anorexi, onormal övervikt, sexuella störningar, alkoholism samt många andra problem som går att hänföra till sinnet.
Här är några av de områden som du kan få hjälp med:


 • Oro
 • Ångest
 • Fobier
 • Depression
 • Stress
 • Utbrändhet
 • Rädslor
 • Sömnsvårigheter

 • Större självkännedom
 • Självutveckling
 • Arbeta med sin personliga utveckling
 • Sexuella störningar
 • Humörsvängningar
 • Beroende/missbruksproblem
 • Relationsproblem


Är du redo för en förändring i ditt liv?

Genom att arbeta med sin egen personliga utveckling och släppa de begränsningar och blockeringar som finns inom dig kommer du få mer energi och ett ökat fokus samt en förståelse över vem du är.

Genom att hela sinnet och kroppen måst alla energier tas bort som stör. Det är viktigt att hela trauman från det här livet, födelsen och tidigare liv och hämta tillbaka alla förlorade själsdelar från nuvarande och tidigare liv, vilka integreras in i själen. Det är när vi läker själen som vi kan läka den fysiska kroppen från emotionella, mentala och fysiska problem.

Vilken terapi passar mig?

Regression/tidigare liv terapi, healing, hypnosterapi, hypnos eller suggestionsterapi, med dessa kraftfulla behandlingsmetoder får du hjälp med att släppa blockeringar, undertryckta känslor, oarbetade minnen/händelser från det här livet, födelsen eller tidigare liv. Man behöver inte ha något problem för att gå i terapi. Det kan vara att man söker en större förståelse om sig själv, sin andlighet och livet. Om du har något problem eller vill ändra ett beteende så förkortar hypnos i terapeutiskt syfte ofta terapiperioden dramatiskt.

Om du har problem finns det ingen anledning att du skall behöva lida av något ”inom dig men utanför din kontroll” under förutsättning att du är villig att ägna lite tid, pengar, energi samt en gnutta självdisciplin för att bli fri från problemen.

Användningen av hypnos förkortar terapiperioden dramatiskt. Jag respekterar naturligtvis helt och hållet din rätt till anonymitet och min tystnadsplikt gör att vad du anförtror mig som din terapeut självklart stannar hos mig.

Välkommen att kontakta mig för frågor om de olika terapiformerna och vad som passar dig bäst.