Hypnosterapi

Ökad självkännedom

Hypnosterapi kommer hjälpa dig att se djupare på vem du är och du får en ökad självkännedom. I ett djupt avslappnat tillstånd förs du tillbaka till händelser i ditt liv som kan bearbetas och helas. Här kommer man åt bortträngningar som undertryckta känslor och händelser. Hypnosterapin kommer att hjälpa dig att komma i kontakt med den verkliga orsaken till de problem och frågor du har i ditt liv.

Hypnosanalys

Hypnosanalys är hypnosterapi med analys vilket kan beskrivas som lagen om orsak och verkan. Där varje symtom (verkan) måste ha en orsak. Genom användandet av hypnosanalys uppenbaras själva roten till det ”onda” och utplånas. Genom att uppenbara själva problemets orsak medför naturligtvis att symtomen kommer att försvinna. Problem av det emotionella slaget är mycket lämpliga att behandlas med hypnosanalys.

Bearbeta barndomen

Hypnosterapi med analys är en lämplig terapiform om man vill arbeta igenom barndomen. Du får en större självinsikt och självkännedom. Hjälper till att uppenbara orsaker till emotionella problem. Hypnosanalys används också för att uppenbara orsakerna till emotionella problem, som kan yttra sig i form av dåligt självförtroende, fobier, migrän, ångest, anorexi, onormal övervikt, sexuella störningar, alkoholism samt många andra problem som går att hänföra till sinnet.

Man behöver inte ha något problem för att gå i terapi. Det kan vara att man söker en större förståelse om sig själv, sin andlighet och livet. Användningen av hypnos förkortar terapiperioden dramatiskt.

Pris

Hypnosterapi 75 minuter 1200 kronor
Hypnosterapi 90 minuter 1500 kronor